Οροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SMARTWATT ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

 

Α1. Τι είναι το smartwatt;

 

Το smartwatt είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία που βασίζεται στην τεχνολογία ΙοΤ (Ιnternet Of Things), η οποία επιτρέπει, με τη βοήθεια αισθητήρων, τον εξ αποστάσεως έλεγχο, παρακολούθηση και χειρισμό (αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο) των ηλεκτρικών συσκευών και διακοπτών/ρελέ εντός οποιασδήποτε εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός κίνησης στο χώρο, αλλά και οι διαρροές νερού. Κατ’ επέκταση, το smartwatt δημιουργεί νέες δυνατότητες άνεσης, εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας και προστασίας. Τα οφέλη του smartwatt, συνοπτικά είναι:

 

•    Άνεση στην καθημερινότητα,

•    Ασφάλεια, έλεγχος και προστασία,

•    Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας.

 

Διευκρινίζεται ότι για να καταστεί εφικτή η χρήση της υπηρεσίας smartwatt, θα πρέπει να προμηθευτείτε τουλάχιστον ένα Gateway και μία Έξυπνη Συσκευή. Αντίστοιχα, οι ιδιότητες των Έξυπνων Συσκευών δύνανται να αξιοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της υπηρεσίας smartwatt.

 

Α2. Ποιες είναι οι έξυπνες συσκευές;

 

Ενδεικτικά:

 

•    GU10 σποτ.

•    Έξυπνη RGBW λάμπα.

•    Έξυπνη κάμερα εξωτερικού χώρου.

•    Έξυπνη κάμερα εσωτερικού χώρου.

•    Έξυπνη λάμπα.

•    Έξυπνη πρίζα.

•    Έξυπνη σειρήνα εσωτερικού χώρου.

•    Έξυπνο πλήκτρο έκτακτης ανάγκης.

•    Έξυπνο ρελέ (θερμοσίφωνας).

•    Έξυπνο τηλεχειριστήριο.

•    Έξυπνο χειριστήριο A/C.

•    Έξυπνος αισθητήρας διαρροής νερού.

•    Έξυπνος αισθητήρας εύφλεκτων αερίων.

•    Έξυπνος αισθητήρας καπνού.

•    Έξυπνος αισθητήρας κίνησης.

•    Έξυπνος αισθητήρας μετακίνησης.

•    Έξυπνος αισθητήρας πόρτας/παραθύρου.

•    Έξυπνος αισθητήρας στάθμης νερού.

•    Έξυπνος αισθητήρας υγρασίας.

•    Έξυπνος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα.

•    Έξυπνος διακόπτης.

•    Έξυπνος θερμοστάτης.

 

Α3. Πού αποσκοπούν και πότε εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι.

 

1. Οι παρόντες Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν: (α) τη χρήση του Ιστοτόπου, (β) τη χρήση της υπηρεσίας smartwatt (συμπεριλαμβανομένης της Mobile και της Web Εφαρμογής) και (γ) την αγορά Έξυπνων Συσκευών μέσω του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου, συμπεριλαμβάνουν τις ειδικές συμβατικές διατάξεις της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt και της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών. Συγκεκριμένα:

 

•    Η ενότητα υπό στοιχείο Α’ περιέχει μία συνοπτική παρουσίαση της υπηρεσίας smartwatt, καθώς και χρήσιμες οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης, στην ενότητα Α4 μπορείτε να βρείτε την έννοια που αποδίδεται σε κάθε όρο που χρησιμοποιείται με κεφαλαία γράμματα, ώστε να κατανοήσετε στο μέγιστο βαθμό το περιεχόμενο των Όρων.

•    Η ενότητα υπό στοιχείο Β’ περιέχει τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη συμβατική σας σχέση με τη WATT+VOLT, στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας smartwatt. Εντούτοις, σημειώνεται ότι υφίστανται διαφοροποιήσεις στους όρους της συγκεκριμένης ενότητας, ανάλογα με το εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια ή όχι. Συνεπώς, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάγνωσή τους.

•    Η ενότητα υπό στοιχείο Γ’ περιέχει τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη συμβατική σας σχέση με τη WATT+VOLT, κάθε φορά που επιθυμείτε να προμηθευτείτε μέσω του Ιστοτόπου μία ή περισσότερες Έξυπνες Συσκευές. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται είτε είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια είτε όχι.

•    Η ενότητα υπό στοιχείο Δ’ περιέχει γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται τόσο στη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, όσο και στη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

2. Ρητά διευκρινίζεται ότι κάνοντας χρήση του Ιστοτόπου, ή/και της Mobile/Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας smartwatt, ή/και αγοράζοντας Έξυπνες Συσκευές μέσω του Ιστοτόπου, δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Επομένως, αν δε συμφωνείτε με αυτούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον Ιστότοπο, τη Mobile Εφαρμογή, τη Web Εφαρμογή και την υπηρεσία smartwatt εν γένει.

 

3. Οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς εκείνοι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt ή/και της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών είναι και οι εφαρμοστέοι.

 

Α4. ΟΡΙΣΜΟΙ.

 

1.1. «Gateway»: είναι η συσκευή που: (α) λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διασύνδεσης και ελέγχου των Έξυπνων Συσκευών και (β) επιτρέπει τη σύνδεση της Mobile και της Web Εφαρμογής με τις Έξυπνες Συσκευές. Τονίζεται μάλιστα ότι, εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, κάθε Gateway αντιστοιχεί σε έναν και μόνο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Συνακόλουθα, θα δύνασθε να προμηθευτείτε σε προνομιακή τιμή, κατ’ ανώτατο όριο, τόσα Gateway, όσα και το πλήθος των παροχών σας στην ηλεκτρική ενέργεια που εκπροσωπούνται από τη WATT+VOLT.

 

1.2. «Mobile Εφαρμογή» και «Web Εφαρμογή»: είναι μία εφαρμογή λογισμικού που έχει αναπτύξει η WATT+VOLT (συμβατή με λογισμικό iOS και Android), η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διαχειρίζεσθε απομακρυσμένα τις Έξυπνες Συσκευές σας. Μπορείτε είτε να την εγκαταστήσετε σε οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική συσκευή (Mobile Εφαρμογή), είτε να συνδεθείτε σε αυτή μέσω web browser (Web Εφαρμογή). Σε κάθε περίπτωση όμως, η ηλεκτρονική σας συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο.

 

1.3. «WATT+VOLT» ή «Εμείς»: είναι η αντισυμβαλλόμενή σας στη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt και στη Σύμβαση Αγοράς Προϊόντων, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Επίσης, εάν έχετε συνάψει με τη WATT+VOLT και Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τότε η WATT+VOLT είναι αντισυμβαλλόμενή σας και σε εκείνη τη σύμβαση.

 

1.4. «Ανεξόφλητο Υπόλοιπο»: αφορά μόνο εσάς που είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια και είναι το αντίτιμο της υπηρεσίας smartwatt που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παραμένουν ανεξόφλητοι μέχρι και τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η λύση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt.

 

1.5. «Ελάχιστη Διάρκεια»: αφορά μόνο εσάς που είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια και είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεσμεύεσθε να εμμείνετε στη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης αυτής (ενότητα Β’).

 

1.6. «Έξυπνες Συσκευές»: είναι οι μικροσυσκευές που συνδέονται ασύρματα με το Gateway, μέσω διαδικτύου και υποστηρίζουν διάφορες λειτουργίες, όπως το άνοιγμα/κλείσιμο της παροχής του ηλεκτρισμού, τον έλεγχο κίνησης και θερμοκρασίας, τον έλεγχο φωτισμού, καθώς και τον έλεγχο διαρροής νερού.

 

1.7. «Επιβεβαίωση Αποστολής»: είναι το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που σας αποστέλλει η WATT+VOLT στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, με το οποίο σας ενημερώνει ότι έχει ήδη επεξεργαστεί και αποδεχτεί την παραγγελία σας, ενώ έχει επιπλέον εκκινήσει τη διαδικασία που απαιτείται για την αποστολή των Έξυπνων Συσκευών στη διεύθυνση αποστολής που έχετε δηλώσει. Η Επιβεβαίωση Αποστολής έπεται της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας και σηματοδοτεί τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

1.8. «Επιβεβαίωση Παραγγελίας»: είναι το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που σας αποστέλλει η WATT+VOLT στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, για να σας ενημερώσει ότι παρέλαβε την παραγγελία σας και την επεξεργάζεται, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτή.

 

1.9. «Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών»: είναι η ημερομηνία κατά την οποία σας αποστέλλουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.

 

1.10. «Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt»: είναι η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.

 

1.11. «Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας»: είναι το χρονικό σημείο που περιγράφεται στο υπό στοιχεία Α.5. χωρίο των Όρων και σημαδοτοτεί την έναρξη της δυνατότητάς σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία smartwatt. Επίσης, η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας είναι και το σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Διάρκειας.

 

1.12. «Ιστότοπος»: είναι ο ιστότοπος www.smartwatt.gr, μέσω του οποίου οποιοδήποτε πρόσωπο, πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια ή μη, δύναται να προμηθευτεί τις Έξυπνες Συσκευές και να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία smartwatt.

 

1.13. «Μέρος» ή «Μέρη»: Είστε εσείς και η WATT+VOLT, από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος.

 

1.14. «Όροι»: είναι οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας Smartwatt και Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών».

 

1.15. «Πελάτης» ή «Εσείς»: είστε εσείς, ήτοι ο αντισυμβαλλόμενος της WATT+VOLT στη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt ή/και στη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών. Εάν μάλιστα έχετε συνάψει με τη WATT+VOLT και Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τότε φέρετε και την ιδιότητα του Πελάτη της WATT+VOLT και σε αυτή τη σύμβαση.

 

1.16. «Ρήτρα Αποχώρησης»: είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούσθε να καταβάλετε στη WATT+VOLT εάν είστε πελάτης της στην ηλεκτρική ενέργεια, στην περίπτωση που η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt λυθεί, για οποιονδήποτε λόγο και τα αποτελέσματα της λύσης αυτής επέλθουν εντός της Ελάχιστης Διάρκειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.3 της εν λόγω σύμβασης.

 

1.17. «Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών»: είναι η σύμβαση που συνάπτετε με τη WATT+VOLT για την αγορά των Έξυπνων Συσκευών, η οποία διέπεται από τους ειδικούς όρους της ενότητας Γ’ και τους γενικούς όρους της ενότητας Δ’ των Όρων.

 

1.18. «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας»: είναι η σύμβαση που έχετε συνάψει με τη WATT+VOLT, προς το σκοπό της προμήθειας τουλάχιστον μίας παροχής σας με ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι η σύμβαση προμήθειας που έχετε συνάψει με τη WATT+VOLT, η οποία αφορά στο συγκεκριμένο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που υποδεικνύετε κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας smartwatt, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα Α5 Ι ή Α5 ΙΙ των Όρων.

 

1.19. «Σύμβαση Χρήσης Smartwatt»: είναι η σύμβαση που συνάπτετε με τη WATT+VOLT, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε νομίμως την υπηρεσία smartwatt. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους ειδικούς όρους της ενότητας Β’ και τους γενικούς όρους της ενότητας Δ’ των Όρων.

 

1.20. «Τελικό Αντίτιμο»: αφορά μόνο εσάς που είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια και είναι το τελικό ποσό που υποχρεούσθε να καταβάλετε στη WATT+VOLT για την υπηρεσία smartwatt, όταν λύεται η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, για οποιονδήποτε λόγο. Το Τελικό Αντίτιμο είναι ανεξάρτητο (και επιπρόσθετο) από το Ανεξόφλητο Υπόλοιπο και τη Ρήτρα Αποχώρησης και ισούται με την αξία της υπηρεσίας smartwatt από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η καταγγελία/λύση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt μέχρι την ημέρα της επέλευσης των αποτελεσμάτων της εν λόγω καταγγελίας/λύσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt (Ενότητα Β’ των Όρων).

 

Α5. Πώς και από πότε μπορώ να απολαύσω την υπηρεσία smartwatt;

 

Μπορείτε να απολαύσετε την υπηρεσία smartwatt, είτε είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, είτε όχι.

 

Ι. Εάν είστε νέος Πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 

•    Συνάπτετε Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη WATT+VOLT.

•    Κατόπιν, η WATT+VOLT υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διαχειριστή και πραγματοποιεί την εκπροσώπηση της παροχής σας στην ηλεκτρική ενέργεια.

•    Στη συνέχεια και αφότου η συγκεκριμένη παροχή σας εκπροσωπηθεί από τη WATT+VOLT, εισέρχεσθε στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της WATT+VOLT που βρίσκεται στον Ιστότοπο, προβαίνετε στην ταυτοποίηση των στοιχείων σας, μέσω της πληκτρολόγησης του ΑΦΜ σας, υποβάλλετε το συγκεκριμένο αριθμό της παροχής σας για τον οποίο συνάψατε τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και προσθέτετε στο καλάθι των αγορών σας τις Έξυπνες Συσκευές της αρεσκείας σας.

•    Έπειτα επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος που αναλογεί στις Έξυπνες Συσκευές που επιθυμείτε να αγοράσετε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους.

•    Φροντίζετε μάλιστα να εγκαταστήσετε τη Mobile Εφαρμογή ή να συνδεθείτε στη Web Εφαρμογή μέσω web browser, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ηλεκτρονική σας συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

•    Τέλος, μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Επιβεβαίωση Αποστολής των ως άνω Έξυπνων Συσκευών, δύνασθε να απολαύσετε την υπηρεσία smartwatt (Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας).

 

ΙΙ. Εάν είστε υφιστάμενος Πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 

•    Εισέρχεσθε στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της WATT+VOLT που βρίσκεται στον Ιστότοπο, προβαίνετε στην ταυτοποίηση των στοιχείων σας, μέσω της πληκτρολόγησης του ΑΦΜ σας, υποβάλλετε τουλάχιστον έναν αριθμό παροχής για τον οποίο έχετε συνάψει Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και προσθέτετε στο καλάθι των αγορών σας τις Έξυπνες Συσκευές της αρεσκείας σας.

•    Έπειτα επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος που αναλογεί στις Έξυπνες Συσκευές που επιθυμείτε να αγοράσετε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους.

•    Φροντίζετε μάλιστα να εγκαταστήσετε τη Mobile Εφαρμογή ή να συνδεθείτε στη Web Εφαρμογή μέσω web browser, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ηλεκτρονική σας συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

•    Τέλος, μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Επιβεβαίωση Αποστολής των ως άνω Έξυπνων Συσκευών, δύνασθε να απολαύσετε την υπηρεσία smartwatt (Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας).

ΙΙΙ. Εάν δεν είσθε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 

•    Εισέρχεσθε στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που βρίσκεται στον Ιστότοπο και προσθέτετε στο καλάθι των αγορών σας τις Έξυπνες Συσκευές της αρεσκείας σας.

•    Έπειτα επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος που αντιστοιχεί: (α) στη χρήση της υπηρεσίας smartwatt για δώδεκα (12) μήνες και (β) στις Έξυπνες Συσκευές που έχετε επιλέξει και εν συνεχεία αποδέχεστε τους παρόντες Όρους.

•    Φροντίζετε μάλιστα να εγκαταστήσετε τη Mobile Εφαρμογή ή να συνδεθείτε στη Web Εφαρμογή μέσω web browser, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ηλεκτρονική σας συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

•    Τέλος, μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Επιβεβαίωση Αποστολής των ως άνω Έξυπνων Συσκευών, δύνασθε να απολαύσετε την υπηρεσία smartwatt (Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας).

 

Α6. Τα Στοιχεία Σας και οι Επισκέψεις Σας στον Ιστότοπο.

 

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου, υπόκεινται σε επεξεργασία, βάσει της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WATT+VOLT. Η χρήση του Ιστοτόπου ή/και της υπηρεσίας smartwatt γενικότερα, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων από τη WATT+VOLT και ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι αληθή και ακριβή.

 

Α7. Η Χρήση του Ιστοτόπου της WATT+VOLT.

 

1. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, ή/και τη Mobile/Web Εφαρμογή, ή/και την υπηρεσία smartwatt, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:

 

•    Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις.

•    Να παρέχετε στη WATT+VOLT αληθή και ακριβή στοιχεία. Επίσης, αποδέχεστε ότι η WATT+VOLT δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να επικοινωνήσει μαζί σας, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

•    Να μην επεξεργάζεσθε, αποθηκεύετε παράνομα ή εκμεταλλεύεσθε, με οποιονδήποτε τρόπο, τη Mobile Εφαρμογή, τη Web Εφαρμογή ή την υπηρεσία smartwatt.

•    Να ενημερώνετε τη WATT+VOLT, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση της Mobile ή της Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας smartwatt.

 

2. Εάν δεν υποβάλετε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt και της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, οι ως άνω συμβάσεις θα είναι αδύνατο να συναφθούν ή να εκτελεστούν και η WATT+VOLT δε θα βρίσκεται σε θέση να σας εξυπηρετήσει.

 

3. Με την αποδοχή των Όρων, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

 

Β. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SMARTWATT.

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο – Φύση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt.

 

1.1. Με τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, η WATT+VOLT σας παραχωρεί την άδεια χρήσης της υπηρεσίας smartwatt, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στις ενότητες των Όρων υπό στοιχεία Β’ και Δ’.

 

1.2. Σημειώνεται ότι, εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt έχει δευτερεύοντα και παρακολουθηματικό χαρακτήρα έναντι της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε Μέρος, θα επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt.

 

Άρθρο 2. Αντίτιμο της Υπηρεσίας smartwatt.

 

2.1. Το αντίτιμο της υπηρεσίας smartwatt ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των €3,99/μήνα (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

2.2. Εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, η παραπάνω χρέωση:

 

•    θα ξεκινήσει να εμφανίζεται από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδώσει η WATT+VOLT στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο θα χρεώνεται το διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμπεριλαμβάνει μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία smartwatt και

•    θα καθίσταται πληρωτέα εντός της προθεσμίας εξόφλησης εκάστου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδει η WATT+VOLT στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι και το λογαριασμό κατανάλωσης που θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας/λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt (εφόσον συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt και η σύμβαση αυτή λυθεί).

 

Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι:

 

(α) το αντίτιμο της υπηρεσίας smartwatt θα αποτυπώνεται μόνο στο λογαριασμό κατανάλωσης που αφορά στο συγκεκριμένο αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε υποδείξει κατά το στάδιο της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας smartwatt, ενώ

 

(β) στο  παραπάνω αντίτιμο δε συμπεριλαμβάνεται η αξία των Έξυπνων Συσκευών, τις οποίες δύνασθε να προμηθευτείτε σε προνομιακή τιμή, είτε μέσω του Ιστοτόπου, είτε σε κάποιο από τα καταστήματα της WATT+VOLT, αποδεχόμενοι τους όρους των ενοτήτων υπό στοιχεία Γ’ και Δ’ των Όρων και καταβάλλοντας το τίμημα που τους αναλογεί, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της WATT+VOLT που βρίσκεται δημοσιευμένος στον Ιστότοπο.

 

2.3 Εάν δεν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια (ή είστε πελάτης της WATT+VOLT, αλλά δεν επιθυμείτε να απολαύσετε τα προνόμια που παρέχει η WATT+VOLT στους πελάτες της στο πλαίσιο της υπηρεσίας smartwatt), τότε για να ενεργοποιηθεί η εν λόγω υπηρεσία, θα πρέπει να προκαταβάλετε το αντίτιμο που αντιστοιχεί στη χρήση της για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Η εξόφληση του εν λόγω αντιτίμου για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει: (α) είτε ηλεκτρονικά, είτε (β) με αντικαταβολή (με επιπλέον χρέωση), ταυτόχρονα με την εξόφληση των πρώτων Έξυπνων Συσκευών που θα προμηθευτείτε. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε ανανέωση της υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 3.2 της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt.

 

Άρθρο 3. Διάρκεια.

 

3.1. Εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, η Ελάχιστη Διάρκεια της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες και αρχίζει από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εν λόγω δώδεκα (12) μηνών, η διάρκεια της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt καθίσταται αορίστου χρόνου.

 

3.2. Εάν δεν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt έχει διάρκεια δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, μετά την παρέλευση των οποίων λήγει αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατύπωσης, εκτός εάν εσείς προβείτε στην ανανέωση της υπηρεσίας, μέσω του Ιστοτόπου, για άλλους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, προκαταβάλλοντας την αντίστοιχη αξία της υπηρεσίας smartwatt, ως αυτή θα ανέρχεται κατά το χρόνο της ανανέωσης.

 

Άρθρο 4. Καταγγελία.

 

4.1. Εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, τότε για εσάς ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.2. έως 4.6 του παρόντος Όρου. Για εσάς που δεν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.7 του παρόντος Όρου.

 

4.2. Μετά την παρέλευση της Ελάχιστης Διάρκειας, μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, οποτεδήποτε, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο. Ως προς την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, ισχύουν τα εξής:

 

•    εάν (διαζευκτικά): (α) με την καταγγελία της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, δεν καταγγέλλεται παράλληλα και η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή (β) εάν η καταγγελία της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt προηγείται της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt θα επέρχονται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίησή της, ενώ

•    εάν (διαζευκτικά): (α) με την καταγγελία της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, καταγγέλλεται παράλληλα και η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή (β) εάν λύεται, για οποιονδήποτε λόγο, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα να λύεται αυτοδικαίως και η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt, τα αποτελέσματα της καταγγελίας/λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt θα επέρχονται ταυτόχρονα με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας/λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι, εάν η Σύμβαση Χρήσης Smartwatt λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να καταβάλετε: (α) το τυχόν Ανεξόφλητο Υπόλοιπο, (β) το Τελικό Αντίτιμο και (γ) τη Ρήτρα Αποχώρησης (εάν τα αποτελέσματα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt επέλθουν εντός της Ελάχιστης Διάρκειας).

 

4.3. Ρήτρα Αποχώρησης. Επιπρόσθετα, εάν εντός της Ελάχιστης Διάρκειας επέλθουν τα αποτελέσματα (διαζευκτικά): (α) της καταγγελίας της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt (από οποιοδήποτε Μέρος), ή (β) της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τότε θα επιβαρυνθείτε με το χρηματικό ποσό των ογδόντα (€80,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τελών και φόρων) ως Ρήτρα Αποχώρησης. Περαιτέρω, εφόσον η Ρήτρα Αποχώρησης καταστεί καταβλητέα, κατά τα προεκτιθέμενα, τότε:

 

•    θα εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδώσει η WATT+VOLT στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της κατά τα ανωτέρω πρόωρης καταγγελίας/λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt και

 

•    θα καθίσταται πληρωτέα εντός της προθεσμίας εξόφλησης του εν λόγω λογαριασμού κατανάλωσης, επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από το Τελικό Αντίτιμο και το τυχόν Ανεξόφλητο Υπόλοιπο.

 

4.4. Παραδείγματα κατανόησης της Ρήτρας Αποχώρησης και του Τελικού Αντιτίμου

.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι συνάπτετε τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt στις 02.01.2019 και κατόπιν την καταγγέλλετε. Επίσης, έστω ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας αυτής επέρχονται στις 20.04.2019, ήτοι εντός της Ελάχιστης Διάρκειας. Υποθέτουμε μάλιστα ότι καταγγέλλετε αποκλειστικά τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt και όχι και τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, θα οφείλετε να καταβάλετε στη WATT+VOLT (πέραν του τυχόν Ανεξόφλητου Υπολοίπου):

 

•    τη Ρήτρα Αποχώρησης, ύψους ογδόντα (€80,00) ευρώ και

 

•   το Τελικό Αντίτιμο που αντιστοιχεί στη χρήση της υπηρεσίας smartwatt για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι από την 1η έως και την 20η Απριλίου 2019).

Το παρακάτω διάγραμμα είναι βοηθητικό για την κατανόηση του ύψους του Τελικού Αντιτίμου, αλλά και του Ανεξόφλητου Υπολοίπου:

 

--------Ανεξόφλητο Υπόλοιπο--------

//////////////////Τελικό Αντίτιμο///////////////////  

----------------------------- 20 ημέρες ------------------------------

 

--------------10 ημέρες-------------

 

1η ημέρα ημερολογιακού μήνα καταγγελίας

30η ημέρα ημερολογιακού μήνα καταγγελίας

 

   

   

Συνεπώς το Τελικό Αντίτιμο θα ισούται με 2,15 €, σύμφωνα με την ακόλουθη μαθηματική σχέση:

Τελικό Αντίτιμο =   (3,22 € / 30 ημέρες ημερολογιακού μήνα) Χ 20 ημέρες = 2,15 €

 

Ενόψει των ανωτέρω (και εάν δεν υφίσταται Ανεξόφλητο Υπόλοιπο), θα οφείλετε να καταβάλετε στη WATT+VOLT τη Ρήτρα Αποχώρησης και το Τελικό Αντίτιμο, ήτοι ποσό (€80,00 + €2,15), το οποίο θα καταστεί καταβλητέο με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδοθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt.

 

Παράδειγμα 2: Έστω ότι συνάπτετε τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt στις 02.01.2019 και ότι τον Απρίλιο του 2019 καταγγέλλετε τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, γεγονός που συμπαρασύρει σε λύση και τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt. Υποθέτουμε δε, ότι τα αποτελέσματα της ως άνω καταγγελίας επέρχονται στις 20.04.2019, ήτοι εντός της Ελάχιστης Διάρκειας. Σε αυτή την περίπτωση, θα οφείλετε να καταβάλετε στη WATT+VOLT (πέραν του τυχόν Ανεξόφλητου Υπολοίπου):

 

•    το Τελικό Αντίτιμο, ύψους €2,15, το οποίο αντιστοιχεί στη χρήση της υπηρεσίας smartwatt για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι από την 1η έως και την 20η Απριλίου 2019) και

 

•    τη Ρήτρα Αποχώρησης, ύψους ογδόντα (€80,00) ευρώ, λόγω της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (και της εξ αυτού του λόγου αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt) εντός της Ελάχιστης Διάρκειας.

Κατά συνέπεια (και εάν δεν υφίσταται Ανεξόφλητο Υπόλοιπο), θα οφείλετε να καταβάλετε στη WATT+VOLT: ποσό (€80,00 + €2,15), το οποίο θα καταστεί καταβλητέο με τον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδοθεί για λογαριασμό σας, κατόπιν της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και της αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, αντίστοιχα.

 

4.5. Εξαιρέσεις. Εάν πριν το πέρας της Ελάχιστης Διάρκειας της Σύμβασης, ανακύψει η ανάγκη να λυθεί η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και να συναφθεί νέα, αποκλειστικά εξαιτίας: (α) μετοίκησής σας ή (β) μεταβολής της χρήσης της παροχής σας στην ηλεκτρική ενέργεια (για την οποία έχει συναφθεί η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), τότε ο συμβατικός χρόνος που θα απομένει μέχρι τη λήξη της Ελάχιστης Διάρκειας, θα μεταφέρεται αζημίως στη νέα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα συναφθεί, ενώ κατά τα λοιπά θα εξακολουθούν να ισχύουν άπαντες οι όροι της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα ειδοποιήσετε ρητά και εκ των προτέρων τη WATT+VOLT, αναφορικά με τη συνδρομή τουλάχιστον ενός εκ των ανωτέρω λόγων.

 

4.6. Εφόσον μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt, θελήσετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου την υπηρεσία smartwatt, θα δύνασθε να το επιτύχετε αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στους Όρους για τα πρόσωπα που δεν είναι πελάτες της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια.

4.7. Εάν δεν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια, μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt οποτεδήποτε, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας αυτής θα επέλθουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίησή της. Ρητά διευκρινίζεται ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση δε θα δικαιούσθε την επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού (και ιδίως του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει για την υπηρεσία smartwatt).

 

Άρθρο 5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

 

5.1. Αν συναλλάσσεστε στη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από αυτήν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ασκηθεί υποχρεωτικά εντός της ως άνω προθεσμίας: (α) με email στη διεύθυνση: [email protected], ή (β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή (γ) χρησιμοποιώντας τη φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο Παράρτημα των Όρων. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, μπορείτε να λάβετε από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WATT+VOLT, τηλεφωνώντας στο 18383.

 

5.2. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ασκήσετε εμπρόθεσμα το εν λόγω δικαίωμα, αλλά στο μεταξύ έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία smartwatt, θα υποχρεούσθε να καταβάλετε στη WATT+VOLT το αντίτιμο που αντιστοιχεί στην αξία της, από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την άσκηση του ως άνω δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

5.3. Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt δε συνεπάγεται αυτομάτως και την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών. Για να υπαναχωρήσετε και από τις δύο συμβάσεις, θα πρέπει: (α) να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε κάθε μία εκ των ως άνω συμβάσεων και (β) να αναφέρετε ρητά, κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας, ότι υπαναχωρείτε και από τις δύο (2) συμβάσεις.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

Με τη Σύμβαση Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών, η WATT+VOLT σας πωλεί και σας παραδίδει τις Έξυπνες Συσκευές της επιλογής σας, τις οποίες εσείς αντίστοιχα αγοράζετε και παραλαμβάνετε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στις ενότητες των Όρων υπό στοιχεία Γ’ και Δ’.

 

Άρθρο 2. Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

2.1. Η Σύμβαση Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών καταρτίζεται μόνο όταν η WATT+VOLT αποδεχτεί ρητά την παραγγελία σας, ήτοι μόνο όταν λάβετε μία Επιβεβαίωση Αποστολής. Εάν η WATT+VOLT δε δεχτεί την παραγγελία σας, ενώ εσείς έχετε εξοφλήσει το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις Έξυπνες Συσκευές, τότε θα σας επιστρέφεται η αξία των εν λόγω συσκευών.

 

2.2. Για να υποβάλετε μια παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «Πληρωμή». Κατόπιν, θα λάβετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, οπότε σε εκείνο το στάδιο η παραγγελία σας τυγχάνει επεξεργασίας από τη WATT+VOLT. Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον λάβετε την Επιβεβαίωση Αποστολής, η Σύμβαση Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών θα θεωρείται συναφθείσα και θα αφορά μόνο στις Έξυπνες Συσκευές για τις οποίες έχετε λάβει την εν λόγω Επιβεβαίωση Αποστολής.

 

Άρθρο 3. Διαθεσιμότητα των Έξυπνων Συσκευών.

 

Οι Έξυπνες Συσκευές δύνανται να αποσταλούν αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις τα Σάββατα και τις Κυριακές. Ωστόσο, η αποστολή τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων, η WATT+VOLT θα αιτείται τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου: είτε να σας αποστείλει προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας, είτε να σας επιστρέψει την αξία των Έξυπνων Συσκευών που έχετε τυχόν καταβάλει.

 

Άρθρο 4. Απόρριψη Παραγγελίας.

 

Η WATT+VOLT δικαιούται να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει. Ως εκ τούτου, δύναται να αποσύρει οποιαδήποτε Έξυπνη Συσκευή από τον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή. Παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώνει εμπρόθεσμα όλες τις παραγγελίες σας, μπορεί να ανακύψουν εξαιρετικές περιστάσεις, υπό τις οποίες ενδεχομένως να καταστεί αναγκαίο να απορρίψει την παραγγελία σας, αφότου έχετε λάβει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Η WATT+VOLT δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απόσυρση οποιαδήποτε Έξυπνης Συσκευής, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία του περιεχομένου του Ιστοτόπου ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας, αφότου σας έχει στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

 

Άρθρο 5. Παράδοση των Έξυπνων Συσκευών.

 

5.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσας ενότητας, η WATT+VOLT δεσμεύεται ότι θα προσπαθήσει να σας παραδώσει τις Έξυπνες Συσκευές σε εύλογο χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Παρά ταύτα, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύψουν καθυστερήσεις, για λόγους που εκφεύγουν του δικού της πεδίου ελέγχου (πχ έκτακτα καιρικά φαινόμενα, δυσπρόσιτη περιοχή παράδοσης των Έξυπνων Συσκευών κλπ). Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η WATT+VOLT δε σας παραδώσει εμπρόθεσμα τις Έξυπνες Συσκευές, θα έρθει σε επαφή μαζί σας και θα σας ζητήσει να επιλέξετε: (α) είτε να εμμείνετε στη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών και να μετατεθεί η παράδοση των Έξυπνων Συσκευών σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει η WATT+VOLT, είτε (β) να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να λάβετε πίσω τα χρήματα που καταβάλατε για την αξία των Έξυπνων Συσκευών.

 

5.2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών, η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί σε εσάς, όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή τον έλεγχο των Έξυπνων Συσκευών. Αυτό θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

 

Άρθρο 6. Αδυναμία Παράδοσης των Έξυπνων Συσκευών.

 

Εάν μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που η παραγγελία σας κατέστη διαθέσιμη προς παράδοση, εκείνη δεν έχει παραληφθεί από εσάς για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της WATT+VOLT, τότε η Σύμβαση Αγοράς των Έξυπνων Συσκευών θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα. Ως εκ τούτου, η WATT+VOLT εντός εύλογης προθεσμίας, θα σας επιστρέψει την αξία των Έξυπνων Συσκευών που έχετε καταβάλει.

 

Άρθρο 7. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Έξυπνων Συσκευών.

 

Η ευθύνη των Έξυπνων Συσκευών μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή τον έλεγχο των συσκευών αυτών. Αντίστοιχα, αποκτάτε την κυριότητα των Έξυπνων Συσκευών, είτε με την ολοσχερή εξόφληση της συνολικής τους αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής τους, είτε με την παράδοσή τους (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας ενότητας), εάν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη της αξίας τους εκ μέρους της WATT+VOLT.

 

Άρθρο 8. Αξία των Έξυπνων Συσκευών και Εξόφληση.

 

8.1. Η αξία εκάστης Έξυπνης Συσκευής διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν είστε πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια ή όχι και είναι εκείνη που αναγράφεται ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Εάν διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιασδήποτε Έξυπνης Συσκευής που έχετε παραγγείλει, η WATT+VOLT θα σας ζητήσει: (α) είτε να εμμείνετε στη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας στη διορθωμένη σωστή τιμή, (β) είτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αυτή. Εάν καταστεί αδύνατο στη WATT+VOLT να επικοινωνήσει μαζί σας, η Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών θα θεωρείται αυτομάτως λυθείσα. Ως εκ τούτου, η WATT+VOLT θα σας επιστρέψει την αξία των Έξυπνων Συσκευών που καταβάλατε εντός εύλογης προθεσμίας.

 

8.2. Από τη στιγμή που έχετε επιλέξει όλες τις Έξυπνες Συσκευές που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτές θα προστεθούν στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς και, σε κάθε περίπτωση, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε/διορθώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

 

8.3. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου, υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές στον Ιστότοπο περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α, αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή των Έξυπνων Συσκευών.

 

8.4. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με πιστωτικές κάρτες, είτε με χρεωστικές κάρτες, είτε μέσω PayPal, είτε με αντικαταβολή (με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση).

 

8.5. Οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν εκείνος δεν εγκρίνει την πληρωμή, τότε η WATT+VOLT δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

Άρθρο 9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

 

9.1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου (9.3), αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Επιβεβαίωσης Αποστολής. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ασκηθεί υποχρεωτικά εντός της ως άνω προθεσμίας: (α) με email στη διεύθυνση: [email protected], ή (β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή (γ) χρησιμοποιώντας τη φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο Παράρτημα των Όρων. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, μπορείτε να λάβετε από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WATT+VOLT, τηλεφωνώντας στο 18383.

 

9.2. Μπορείτε να επιστρέψετε και να παραδώσετε τις Έξυπνες Συσκευές «χέρι με χέρι» στην έδρα της WATT+VOLT ή να τις παραδώσετε προς αποστολή σε εταιρεία ταχυμεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που ενημερώσατε τη WATT+VOLT για την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Έξυπνων Συσκευών, εκτός εάν τις παραδώσετε «χέρι με χέρι» στην έδρα της WATT+VOLT. Αφότου η WATT+VOLT εξετάσει έκαστο επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσει εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

 

9.3 Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών δύναται να ασκηθεί μόνο για τις Έξυπνες Συσκευές που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση με εκείνη που είχαν όταν τις παραλάβατε. Κανένα ποσό δε θα σας επιστραφεί, εάν η Έξυπνη Συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί, ή δε βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εκείνη που είχε όταν παραδόθηκε σε εσάς, ή έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί ή έχει καταστραφεί η συσκευασία της. Οι Έξυπνες Συσκευές θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες, η απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοσή τους και κάθε άλλο τυχόν συνοδευτικό έγγραφο.

 

9.4. Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών δε συνεπάγεται αυτομάτως και την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt. Για να υπαναχωρήσετε και από τις δύο συμβάσεις, θα πρέπει: (α) να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε κάθε μία εκ των ως άνω συμβάσεων και (β) να αναφέρετε ρητά, κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας, ότι υπαναχωρείτε και από τις δύο (2) συμβάσεις.

 

Άρθρο 10. Επιστροφές Ελαττωματικών Έξυπνων Συσκευών.

 

10.1. Εάν εντός της νόμιμης προθεσμίας εμφανισθεί ελάττωμα σε οποιαδήποτε Έξυπνη Συσκευή, το οποίο δεν οφείλεται σε δική σας μη ορθή/πλημμελή χρήση, μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή αυτή στην έδρα της WATT+VOLT, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς ή να την παραδώσετε σε εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) προς αποστολή, με επιπλέον κόστος για εσάς. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να επιστρέψετε την Έξυπνη Συσκευή στη WATT+VOLT μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοσή της.

 

10.2. H WATT+VOLT θα εξετάσει εκάστη επιστρεφόμενη Έξυπνη Συσκευή και κατόπιν θα σας ενημερώσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν πρόκειται να επισκευαστεί ή εάν έχει καταστεί αναγκαία η αντικατάστασή της. Κατόπιν, η επισκευή ή η αντικατάσταση της ως άνω συσκευής θα πραγματοποιείται εντός εύλογου χρόνου.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

 

Άρθρο 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

1.1. Η WATT+VOLT αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του smartwatt.

1.2. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice), στο πεδίο του ιστοτόπου της WATT+VOLT: https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/.

 

Άρθρο 2. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

 

Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, της υπηρεσίας smartwatt, της Mobile και της Web Εφαρμογής, ανήκουν στη WATT+VOLT ή σε αυτούς που της παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από τη WATT+VOLT ή τους αδειούχους χρήσης της.

 

Άρθρο 3. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα.

 

3.1. Απαγορεύεται να προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση του Ιστοτόπου και της Mobile ή της Web Εφαρμογής, μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, "δούρειους ίππους" (trojan horses), "σκουλήκια υπολογιστών" (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στη Mobile ή στη Web Εφαρμογή και στο διακομιστή αυτών, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή με τη Mobile ή τη Web Εφαρμογή. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στον Ιστότοπο, ή στη Mobile ή στη Web Εφαρμογή μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack), ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).

 

3.2. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, με τις οποίες η WATT+VOLT θα συνεργαστεί προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, καθώς επίσης και τη Mobile ή τη Web Εφαρμογή.

 

3.3. Η WATT+VOLT δε φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης του Ιστοτόπου, της Mobile ή της Web Εφαρμογής ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει ο Ιστότοπος ή η Mobile ή η Web Εφαρμογή.

 

Άρθρο 4. Ευθύνη.

 

4.1. Ο Ιστότοπος, καθώς και η Mobile ή η Web Εφαρμογή μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων ή πηγών δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχο της WATT+VOLT. Κατά συνέπεια, εκείνη δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων αυτών.

4.2. Η WATT+VOLT καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου να σχηματίζετε την πληρέστερη, κατά το δυνατόν, εικόνα για την υπηρεσία smartwatt. Αποκλειστικά σε εσάς εναπόκειται η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων ως άνω πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και η WATT+VOLT δεν υποχρεούται να καλύψει ή να ανορθώσει τις ζημίες από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής.

4.3. Η WATT+VOLT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή καθυστέρηση υποστείτε, απορρέουσα από τη μη συμμόρφωσή σας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, η ευθύνη της WATT+VOLT που απορρέει από τους Όρους, περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που έχετε πραγματικά καταβάλει για την αγορά Έξυπνων Συσκευών, κατά τη διάρκεια έξι (6) ημερολογιακών μηνών πριν την επέλευση οποιασδήποτε ζημίας σας, προερχόμενης από τη χρήση της υπηρεσίας smartwatt και καλύπτει μόνο θετικές ζημίες και όχι αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν είναι κυρία της Mobile και της Web Εφαρμογής. Αντιθέτως, φέρει αποκλειστικά την ιδιότητα της δικαιούχου της εμπορικής της εκμετάλλευσης. Συνακόλουθα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την απρόσκοπτη χρήση του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής εκ μέρους σας. Ωστόσο, η WATT+VOLT ουδεμία ευθύνη φέρει, οιασδήποτε φύσεως, για κάθε εγγενή ιδιότητα, δυσλειτουργία ή πραγματικό ελάττωμα του Ιστοτόπου, της Mobile και της Web Εφαρμογής.

 

Άρθρο 5. Ειδοποιήσεις.

 

5.1. Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt και της Σύμβασης Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Η WATT+VOLT θα επικοινωνεί μαζί σας καταρχήν μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με ταχυδρομική επιστολή, μέσω του Ιστοτόπου (ή μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος, εάν είστε πελάτης της στην ηλεκτρική ενέργεια).

 

5.2. Εκάστη ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί, αμέσως μόλις αναρτηθεί στον Ιστότοπο ή είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής.

 

5.3. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και ότι έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση e-mail, ότι αυτό εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

 

Άρθρο 6. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.

 

Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt ή/και τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της WATT+VOLT. Ωστόσο, η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, κάθε δικαίωμα ή υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt ή/και η Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών.

 

Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία.

 

7.1. Ως «γεγονός ανωτέρας βίας» θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση και τη σφαίρα επιρροής της WATT+VOLT, μη δυνάμενο να προληφθεί με μέτρα επιμέλειας και σύνεσης, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο σεισμός, η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο πόλεμος, η επιδημία, η απεργία κ.λπ. Η WATT+VOLT δε θα ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt ή/και τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

 

Άρθρο 8. Λοιποί Όροι.

 

8.1. Εάν η WATT+VOLT δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της που απορρέει από τους Όρους, αυτό δε συνιστά παραίτησή της από αυτό. Αντίστοιχα, η παραίτηση της WATT+VOLT από κάποια μεμονωμένη αξίωση, δε συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωσή της στο μέλλον.

 

8.2. Καμία παραίτηση από τα δικαιώματα της WATT+VOLT που απορρέουν από τους Όρους δε θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.

 

8.3. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών, η δε Σύμβαση Χρήσης Smartwatt και η Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών θα εξακολουθούν να δεσμεύουν τα Μέρη κατά το έγκυρο τμήμα τους.

 

8.4. Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Μερών, αναφορικά με τη Σύμβαση Χρήσης Smartwatt και τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους.

 

8.5. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι για τη σύναψη της Σύμβασης Χρήσης Smartwatt ή/και τη Σύμβαση Αγοράς Έξυπνων Συσκευών, ουδέν εξ αυτών βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση του έτερου Μέρους.

 

8.6. Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή. Τη χρονική στιγμή που παραγγέλνετε Έξυπνες Συσκευές από τη WATT+VOLT ή που κάνετε χρήση (διαζευκτικά ή σωρευτικά): του Ιστοτόπου, της Mobile ή της Web Εφαρμογής ή/και της υπηρεσίας smartwatt εν γένει, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους της, εκτός εάν οι τυχόν τροποποιήσεις των Όρων έχουν λάβει αναδρομική ισχύ.

 

8.7. Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από αυτούς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φόρμα Υπαναχώρησης

 

    Είστε πελάτης WATT+VOLT; Δικαιούστε έκπτωση!

    Εισάγετε το ΑΦΜ σας (9 ψηφία) για να λάβετε την έκπτωσή σας στο καλάθι αγορών.
     

    Το καλαθι μου

    Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.