Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα απενεργοποιηθεί το Gateway, οπότε και θα παύσει η λειτουργία της υπηρεσίας και των "έξυπνων" συσκευών για ένα χρονικό διάστημα και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.