Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να απενεργοποιηθεί το Gateway, οπότε και να παύσει η λειτουργία της υπηρεσίας και των "έξυπνων" συσκευών για ένα χρονικό διάστημα και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.