Από το Μενού επιλέγουμε "Τοποθεσίες/Χώροι" και εμφανίζονται οι χώροι που έχουμε προσθέσει (πχ Σπίτι, γραφείο).

Για να προσθέσουμε ένα χώρο επιλέγουμε το + (πάνω δεξιά στην οθόνη).

Για επεξεργασία ή διαγραφή ενός χώρου, επιλέγουμε το όνομά του και εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (όνομα, εικόνα, διεύθυνση, δωμάτια που έχουμε προσθέσει και τα οποία μπορούμε να διαγράψουμε, τα gateways που έχουμε προσθέσει, καθώς και η επιλογή Διαγραφής της τοποθεσίας.