Από το Μενού επιλέγουμε "Συσκευές" για να τις δούμε όλες, στη συνέχεια επιλέγουμε αυτή της οποίας θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα, μετά επιλέγουμε "Πληροφορίες" (πάνω δεξιά στην οθόνη) και επεξεργαζόμαστε το όνομα της εν λόγω συσκευής απλά πατώντας επάνω του (εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή).