Είναι οι ενημερώσεις για την αλλαγή κατάστασης μιας "έξυπνης" συσκευής. Ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή αν μία συσκευή είναι ανοιχτή ή κλειστή, αν υπάρχει κίνηση ή διαρροή στο σπίτι και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχετε ρυθμίσει, ανάλογα κάθε φορά με το ποιες "έξυπνες" συσκευές έχετε εγκαταστήσει.