Με τον  Αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας  μπορείτε να παρακολουθήσετε το επίπεδο της υγρασίας αλλά και της θερμοκρασίας στο σπίτι σας, μέσω ειδοποίησης που θα λάβετε στο κινητό σας.