Με τον Αισθητήρα κίνησης μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχει κίνηση στον χώρο του σπιτιού σας που σας ενδιαφέρει ή μπορείτε να δείτε αν κινείται κάτι στο σπίτι σας ενώ λείπετε.  Για παράδειγμα, αν κάποιος ανοίξει το συρτάρι σας, λαμβάνετε ειδοποίηση. Αν κάποιος μετακινήσει τα κοσμήματά σας, σας ενημερώνει. Αν κάποιος εισέλθει στο σπίτι σας ή το κατοικίδιό σας μετακινηθεί σε άλλο χώρο του σπιτιού σας, μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση.