Φυσικά, αρκεί να προσθέσετε δεύτερο Gateway στην τοποθεσία που θέλετε να παρακολουθείτε. Θα χρειαστείτε πρόσθετο Gateway και αντίστοιχα επιπλέον συσκευές για την κάθε τοποθεσία. Η κάθε τοποθεσία απαιτεί ξεχωριστό Gateway που θα προσθέσετε.