Ναι. Στην αρχική σελίδα του κάθε χώρου που έχετε ορίσει, θα βρείτε όλες τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει.