Επιλέξτε "μενού" και κατόπιν "συσκευές" και επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.