Η μέγιστη εμβέλεια είναι από 10 έως 20 μέτρα. Πέραν των 20 μέτρων, πρέπει να προμηθευτείτε επιπλέον συσκευή Gateway (Π.χ. αλλαγή ορόφου, εξωτερικοί χώροι κτλ.)