Η μόνη ελάχιστη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ένα Gateway, που είναι το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, και τουλάχιστον μια "έξυπνη" συσκευή. Η βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας έγκειται στη χρήση όλων των "έξυπνων" συσκευών.