Ναι, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας μέσω του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή επιλέγοντας WebApp Login από το μενού.