Λυπούμαστε, προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήστης των υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο μέλλον εξετάζεται η ανάπτυξη της εφαρμογής και για ηλεκτρονικό υπολογιστή.