Όχι, το Gateway ενημερώνεται αυτόματα όποτε υπάρχει κάποια νέα έκδοση λογισμικού, εφόσον είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το δίκτυο. Αντίστοιχα, η εφαρμογή θα ενημερώνεται είτε αυτόματα, είτε κατόπιν δική σας έγκρισης, εάν και εφόσον υπάρχει νεότερη έκδοση διαθέσιμη. Αν δεν γίνει Update στην εφαρμογή, η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Καλό, όμως, θα ήταν να υπάρχει πάντα ενημερωμένη η τελευταία έκδοση.