Οι "έξυπνες" συσκευές είναι μικροσυσκευές που συνδέονται με το Gateway ασύρματα, με τη βοήθεια της Mobile εφαρμογής που σας προσφέρουμε δωρεάν.  Ελέγχονται και συντονίζονται μέσα από αυτή την εφαρμογή υποστηρίζοντας διαφορές λειτουργίες, όπως άνοιγμα/κλείσιμο παροχής ηλεκτρισμού, έλεγχο κίνησης και θερμοκρασίας, έλεγχο φωτισμού μέσω Έξυπνης λάμπας καθώς και έλεγχο διαρροής νερού και υγρασίας.