Για να λειτουργήσει η υπηρεσία smartwatt θα πρέπει:

  • Να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο
    1. Ελεύθερη θύρα Ethernet. 
    2. Μόνιμη σύνδεση, χωρίς διακοπές. 
  • Να έχετε SmartPhone ή Tablet
    1. Συσκευές iOS (iphone 5s και πάνω και έκδοση iOS 8.0 και πάνω). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Αpp Store.
    2. Συσκευές Android (έκδοση 4.0 και πάνω) . Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Play Store.